درباره‌ ما

گروه کارآفرینی هم کسب و کار به اختصار هم کوک در دی ماه سال ۱۳۹۴ متولد شد و در آن سال ها نخستین گامهای خود را با برگزاری اولین استارتاپ ویکندهای جهانی همدان و کرمانشاه آغاز کرد. پس از آن فعالیت های خود را بر تشکیل جلسه های دورهمی کارآفرینانه در شهر همدان با هدف ترویج گفتمان استارتاپی متمرکز ساخت و تاکنون فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است. امروز هم کوک از حمایت دو مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی با سابقه استان همدان، مدیران بهبود دانش سینا و دانش گستر برخوردار است و می خواهد آغازین قدم های نوزایی خود را بردارد و در خدمت جامعه همدان و علاقمندان به کارآفرینی باشد.پس همراه ما باشید تا بتوانیم فضایی مناسب و شایسته کارآفرینی برای خود و استان مان بسازیم.

شعار همیشگی ما: زندگی مان را با هم کوک کنیم